Skip to main content

Van de Kapteynweg Sitterstraat naar Halleyweg Keplerweg in Dordrecht 

Bewonersbegeleider Lucie Janssen aan de slag voor VORM Rotterdam  

In de modelwoning is Lucie druk met de voorbereidingen voor het verduurzamingsproject in Dordrecht. Ze spreekt er de bewoners en maakt de weg vrij voor opdrachtgevers VORM en Trivire om het werk goed uit te kunnen voeren.  

‘Het is een belangrijke taak van mij als bewonersbegeleider om eraan bij te dragen dat de aannemer volgens planning zijn werkzaamheden kan verrichten. Dat start met het goed en tijdig informeren van de bewoners, zodat ze weten waar ze aan toe zijn.’ 

‘We kunnen het niet leuker maken, maar we kunnen wel zo goed mogelijk vertellen wat we gaan doen. En natuurlijk ook doen wat we zeggen,’ vertelt Lucie. ‘Als bewonersbegeleider ben je echt nodig op de bouw. Met ons damesteam maken we de bouw inclusief en dat is belangrijker dan ooit. Bij het voeren van de eerste gesprekken is het prettig dat er zowel een mannelijk als een vrouwelijk aanspreekpunt is. We gaan daarom mee met de opdrachtgever en vertellen zo goed mogelijk wat de bewoners de komende periode kunnen verwachten in en rondom hun woning.’ 

Renoveren en informeren 

De eerste kennismaking is altijd erg spannend voor de bewoners. ‘Logisch,’ vindt Lucie. ‘Een renovatie behelst natuurlijk nogal wat. Maar tijdens de vaak hartelijke ontvangst vertellen we wat de renovatiewerkzaamheden zijn en welke last de mensen zullen ervaren. Moeten ze wel of niet naar een logeerwoning? Wordt het water afgesloten en zo ja, wanneer? Dat soort zaken. De uitvoerder neemt ook de tijd om een rondje te lopen en te vertellen wat er gaat gebeuren. Je merkt dat mensen erg gespannen zijn, maar dankzij de eerste kennismaking kunnen we uitleggen wat voor positieve gevolgen de renovatie heeft. Het valt vaak mee wat ze opzij moeten zetten en dat stelt ook hier gerust.’ 

Verbinding met bewoners 

De bewoners bij het voorgaand project aan de Kapteynweg Sitterstraat in Dordrecht bleven tijdens de verbouwing in hun eigen huis wonen. In het project Halley Kepler in Dordrecht is dat anders. Lucie: ‘Nu gaan alle bewoners naar een logeerwoning. Het meeste werk zit daarbij in het voortraject; dat moet kloppen als een bus. Bij Kapteyn Sitter ging ik dagelijks bij de bewoners langs waar we aan het werk waren. Bij Halley Kepler is dat niet mogelijk vanwege het verblijf in de logeerwoningen. We creëren daarom nu vooral de verbinding met de bewoners in het voortraject, hier is meer aandacht nodig. En natuurlijk weten bewoners ons te vinden via Whatsapp, een belletje of mailbericht.’ 

Voelsprieten  

Bij Halley Kepler is Lucie samen met twee andere ladies aan de slag. ‘En dat is zeker nodig omdat we veel te doen hebben,’ vervolgt Lucie. ‘Else en Lonneke gaan in de uitvoering aan de slag en ik heb meer coördinerende taken. Dat vergt van mij een andere aanpak dan bij Kapteynweg Sitterstraat. Ik krijg niet vanzelfsprekend alles direct van de bewoners te horen, maar mijn collega’s wel. Dit werkt prettig: ik mag meer loslaten en mijn voelsprieten op een andere manier inzetten.’ 

Vertrouwen van de bewoners

Na maanden voorbereiding en het binnenhalen van de akkoordverklaringen is gestart met de huisbezoeken. Lucie: ‘Ik heb wederom ervaren hoe vriendelijk en meewerkend bewoners meestal zijn. Waar ze in het begin erg angstig en onzeker zijn, zien ze al snel in dat ze er iets moois voor terugkrijgen: een goed onderhouden woning en meer wooncomfort. Dus ondanks de vele werkzaamheden die staan te gebeuren krijgen we het vertrouwen.’  

Wij zijn er in een impactvolle periode’

Naast de persoonlijke contacten bestaat het werk uit het bijhouden van de vele lijstjes. ‘Is alles gedaan? Wie doet wat? Loopt alles volgens planning? Wie krijgt welk kooktoestel? Wanneer gaan ze naar de logeerwoning en weer terug? Continu moeten we plannen, uitvoeren en checken. Zeker nu we met z’n drieën op dit project aan de slag zijn. Het is belangrijk dat we van elkaar weten hoe het ervoor staat om de bewoners optimaal te informeren en begeleiden. We zijn er voor hen in deze impactvolle periode en dat maakt het werk waardevol. We geven de bewoners het vertrouwen dat het goedkomt. Fijn dat dit in goede samenwerking met elkaar en de opdrachtgever mogelijk is.’ 

‘Bewoners vertellen je van alles; hun zorgen en ook de leuke dingen. Soms heb je aan vijf minuten genoeg, als je maar écht luistert en er voor ze bent. Mensen voelen dat ze gezien en gehoord worden!’ – Lucie


Ladies@work begeleidt bewoners door een verandering in, aan of rondom de woning zodat de opdrachtgever het gewenste traject soepel en succesvol kan uitvoeren. Onze bewonersbegeleiders verbinden en zorgen voor draagvlak door vanaf het begin alle partijen te betrekken. Met heldere plannen en optimale begeleiding door een heel team van daadkrachtige bewonersbegeleiders: bevlogen vakvrouwen die hun mannetje staan. Communicatief, empathisch en kundig. Ervaren hoe dat is? Neem contact op met Caroline@ladiesatwork.nl of Marjet@ladiesatwork.nl. 

bewoners, communicatie, fundering, herstelwerkzaamheden, participatie, woningbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *