Skip to main content

Diensten

Maatwerk in service

Elk project is anders en dus is onze aanpak dat ook. Bewonersparticipatie is wat wij beogen. Wij leveren altijd maatwerk, maar vast staat dat we in alles wat we doen, de bewoner centraal zetten. Wij zijn de spil tussen de bewoners, de opdrachtgevers en andere betrokkenen en onze diensten – bouwstenen – kunnen we daarvoor apart of complementair inzetten:

Van onderzoek t/m evaluatie

Onderzoek en strategie

Elk project beginnen we met een onderzoek, een bewoners-, impact- en risicoanalyse. We kijken bijvoorbeeld naar de historie van de wijk, de verhouding koop vs. huur en de houding van de bewoners ten aanzien van de geplande transitie. Maar ook brengen we relevante data in kaart op basis van onafhankelijke onderzoeken. Met die kennis en onze ervaring werken we vervolgens een strategie uit die de wensen van de opdrachtgever realiseert door voldoende draagvlak te creëren onder de bewoners. In het plan nemen we ook doelstellingen op, KPI’s die in overleg met alle betrokkenen zijn vastgesteld en een overzicht van de gewenste middelen en mensen.

Projectcoördinatie

Het strategische plan, door ons geschreven of aangeleverd door de opdrachtgever, wordt door onze projectcoördinator uitgewerkt tot een plan van aanpak. Een gedetailleerd en concreet stuk met onder meer de planning, budgetten en gewenste communicatietools. Ook zaken als bezetting en invulling van mensen worden hierin meegenomen. Is het project complex, met meer stakeholders, verwachtte weerstand van bewoners of vergt het veel inhoudelijke kennis? Dan  zal een senior consulente uitstekend adviseren bij de uitvoering.

Bewonersbegeleiding

Een bewonersconsulent die past bij de omvang en complexiteit van het traject, is verantwoordelijk voor de bewonersbegeleiding. Op de bouwplaats, in de modelwoning en daarbuiten. De verbinding tussen bewoners, bouwers en opdrachtgever wordt gelegd met complete, heldere informatie en praktische oplossingen op het juiste moment. Ruim voordat de werkzaamheden starten is het eerste contact vaak al geweest.

De bewonersconsulente ontwikkelt de gewenste communicatiemiddelen vanuit onze studio en meet tijdens het project de bewonerstevredenheid en andere KPI’s. Om waar nodig bij te sturen. Ook zorgt ze voor praktische ondersteuning om het project te faciliteren; van het inrichten van logeer- en rustwoningen tot het mogelijk maken van duurzame bouwplaatsen. Door soepel als schakel tussen alle partijen te bewegen, houdt ladies@work iedereen geïnformeerd, tevreden en wordt het gewenste draagvlak behaald.

Implementatie

Na afloop van de werkzaamheden hebben bewoners andere apparaten in huis of een andere inrichting van hun directe woonomgeving. Nieuwe ventilatie, een slimme meter of iets anders waarmee de bewoner energiezuiniger kan leven. Als het goed gebruikt wordt. Daar helpen wij ze ook bij; met bijvoorbeeld een energiecoach die uitlegt hoe je de nieuwe apparaten in je huis goed gebruikt. Of met een woonwijzer om energiezuiniger te leven. Met deze extra ondersteuning zorgen we voor een succesvolle implementatie na de oplevering van het traject.

Evaluatie

We hebben niet alleen in meer dan 200 projecten ervaring opgedaan, we evalueren ook standaard elk traject. In die evaluatiesessies met zowel bewoners als opdrachtgevers, ontdekken we steeds weer nieuwe leerpunten die we vervolgens delen met onze ladies. De uitkomsten van die evaluaties nemen we mee in nieuwe projecten en programma’s die we opzetten. Met ladies@work wordt elk project dus steeds beter dan de vorige ervaring.

Ook eens kennismaken?

Wil je weten of we onze diensten ook kunnen inzetten bij jullie komende bouwproject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.