Skip to main content

Onderzoek, Analyse & Opstart

 • Bewoners- omgevings- impact- en risicoanalyse
 • Inventariseren woonwensen bewoners
 • Intake- en bitterbal sessies
 • Creatieve sessies bewonersbehoeften
 • Plan voor duurzame, thematische wijkaanpak
 • Klantreis samenstellen
 • Vaststellen:
  • KPI’s generiek en specifiek
  • Doelen, middelen, processen
 • Bedenken en uitvoeren
  • Creatieve communicatiemiddelen

Draagvlak

 • Bewonerscommissies en klankbordgroepen (teambuilding, draagvlak creëren voor plannen)
 • Sessies lokale partners betrekken
 • Verbinding zoeken met lokale partners

Uitvoering

 • Begeleiden van bewoners bij:
  • infrastructurele projecten
  • openbare ruimte
  • gasnet verwijderen/aanleg warmtenet
  • groot onderhoud en renovatie
  •  
 • Afspraken (telefonisch) maken met bewoners
 • Huisbezoeken doen bij bewoners
 • Informeren over- en begeleiden bij afsluiten van leveringscontracten
 • Energie coachen van bewoners
 • Evalueren:
  • KPI’s generiek en specifiek
  • Doelen (bv klanttevredenheid) middelen, processen
  • Leercurve
 • Bewoners (ontspannings)momenten
 • Wachtverzachters

Ook eens kennismaken?

Wil je weten of we onze diensten ook kunnen inzetten bij jullie komende bouwproject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.