Skip to main content

Onderzoek, Analyse & Opstart

 • Bewoners- omgevings- impact- en risicoanalyse
 • Inventariseren woonwensen bewoners
 • Intake- en bitterbal sessies
 • Creatieve sessies bewonersbehoeften
 • Plan voor duurzame, thematische wijkaanpak
 • Klantreis samenstellen
 • Vaststellen:
  • KPI’s generiek en specifiek
  • Doelen, middelen, processen
 • Bedenken en uitvoeren
  • Creatieve communicatiemiddelen

Draagvlak

 • Bewonerscommissies en klankbordgroepen (teambuilding, draagvlak creëren voor plannen)
 • Draagvlak 70% ophalen
 • Sessies lokale partners betrekken
 • Verbinding zoeken met lokale partners en overige stakeholders

Uitvoering

 • Betrekken, informeren en begeleiden van bewoners
 • Huisbezoeken en sociale opname
 • Bewoners spreekuren
 • Rust- en logeerwoningen: inrichten, coördineren schoonmaak, begeleiden bewoner
 • Energie coachen van bewoners
 • Evalueren:
  • KPI’s generiek en specifiek
  • Doelen (bv klanttevredenheid) middelen, processen
  • Leercurve
 • Bewoners (ontspannings)momenten
 • Wachtverzachters

Ook eens kennismaken?

Wil je weten of we onze diensten ook kunnen inzetten bij jullie komende bouwproject? Neem dan vrijblijvend contact met ons op.