Skip to main content

Herstructuringsopgave Cazas Wonen IJsselstein 

Inzet ladies@work voor optimale bewonersparticipatie 

Bart Schouten is Manager Wonen bij Cazas Wonen. De actieve woningcorporatie huurt ladies@work in voor het begeleiden van de bewoners, maar ook voor het op poten zetten van het herstructureringsproject in IJsselstein dat zo’n acht jaar zal duren. Tijd voor een kennismaking! 

De komende acht jaar wordt er in IJsselstein gewerkt aan groot onderhoud binnen verschillende kwetsbare buurten dichtbij elkaar. Een project van enorme omvang. En omdat het zo’n grootse en diverse opgave is moeten alle linkjes tussen de projecten goed worden gemanaged. Bart: ‘Als één project uitloopt heeft dat direct gevolgen voor de andere projecten. Binnen de leidende LEAN-planning is het hebben één helikoptervisie dan ook noodzakelijk. Vanuit iemand die de grote lijnen bewaakt.’ Caroline Bax neemt deze uitdaging als interim Programmamanager voor haar rekening. Natuurlijk doet ze dat niet alleen, maar in nauwe samenwerking met de ontwikkelaar, procesleider voor grootonderhoudsprojecten en bewonersbegeleider Monique van den Brink. ‘Door de samenwerking met ladies@work hebben we expertise in huis gehaald om het programma goed op te starten en managen,’ vertelt Bart. 

Vanaf januari 2024 draait Cazas Wonen de grote herstructureringsopgave in IJsselstein volledig met een vast team. Tot die tijd profiteert de woningcorporatie van de kennis en kunde van ladies@work. 

Bouwen vanuit bewonersperspectief 

‘De bewoner moet leidend zijn in alles wat we de komende jaren doen. Dat is het uitgangspunt van Cazas Wonen,’ vertelt Bart: ‘Wij geloven en zien hoe impactvol renovaties en grootonderhoud zijn voor onze bewoners. We willen daarom in het proces goed naar ze luisteren, voor een beter eindresultaat en soepeler proces. Met als resultaat een woning en leefomgeving waar de bewoner tevreden mee is. En daarin gaat Cazas Wonen heel ver: we betrekken de bewoners al vanaf de tekentafel.’ 

Actieve betrokkenheid van bewoners 

‘Via klankbordgroepen, bewonerscommissies en de huisbezoeken door ladies@work ontdekten we hoe bewoners hun woning en woonomgeving ervaren. Dit waren hele leuke en open gesprekken. Mensen vinden het fijn dat ze serieus genomen worden en de ruimte krijgen om hun mening te delen. Mensen voelen zich gehoord. En dat moet o.a. resulteren in de juiste inrichting van de buitenruimtes straks. Met voldoende plek voor ontmoeting en contact met andere bewoners. Want daar is behoefte aan. Die sociale aanpak binnen dit project is enorm belangrijk. Dat hoeft niet groots te zijn, soms is het plaatsen van een bankje al voldoende. Of het plaatsen van een extra vuilcontainer, waardoor vuil straks niet (meer) op straat komt te liggen. Vooral ook tijdens de aankomende renovatieperiode.’ 

Sociale uitdaging 

‘We werken volop samen met o.a. de gemeente voor de leefbaarheid van de woongebieden op de lange termijn. En er ligt ook een grote uitdaging voor Team Herstructurering, o.l.v. programmamanager Caroline. Het is dan ook fijn dat we hier te maken hebben met ervaren vakvrouwen. Ladies@work weet van aanpakken en is snel onderdeel geworden van team Cazas Wonen. We profiteren bovendien van de optimale bewonerssoftware van ladies@work waarin veel informatie realtime inzichtelijk is. Ook is het van enorme toegevoegde waarde dat ladies@work snel weet te schakelen met leegstandsbeheer. Wij willen namelijk niet dat woningen onnodig leegstaan, dus worden de logeerwoningen efficiënt ingezet. Dat verloopt super.’ 

100% bewonersparticipatie 

Het is niet voor niets dat Cazas Wonen voor deze sociale aanpak kiest. Bart: ‘Wij willen graag zoveel mogelijk vanuit bewonersperspectief meekijken. In tegenstelling tot de benadering vanuit de vastgoedkant, waarbij een verschuiving van de planning mogelijk sneller wordt geaccepteerd. Maar niet door de bewoners, de groep waarop de impact het grootst is. Daarom stellen wij hen centraal in al ons handelen en passen we soms de planning aan op hun wensen. We willen bijvoorbeeld ook voorkomen dat een bewoners langer dan noodzakelijk in een logeerwoning moet verblijven. Daar moeten – soms creatieve – voor oplossingen gevonden worden. En die zijn er, altijd! We geven de bewoner recht van spreken bij alles wat hen aangaat. Dat start met écht luisteren.’ 

Cazas Wonen richt zich primair op de bewoner. Bij de herstructurering in IJsselstein is er daarom voor gekozen meer zelf de regie te pakken met de inzet van bewonersbegeleiding tijdens de projecten (verduurzamen, groot onderhoud en sloop nieuwbouw) en aansturing hiervan. Zo worden de bewonersbelangen optimaal gewaarborgd.” – Bart Schouten, manager Wonen Cazas Wonen


Caroline Bax en Monique van den Brink zijn tot 2024 vanuit ladies@work ingezet als programmamanager en bewonersbegeleider bij Cazas Wonen in IJsselstein. Zij verbinden en zorgen voor draagvlak door vanaf het begin alle partijen te betrekken. Met heldere plannen en optimale begeleiding. Ervaren hoe dat is? Neem contact op! 

bewoners, communicatie, fundering, herstelwerkzaamheden, participatie, woningbouw

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *