Skip to main content

Kijkje op de bouw met Koen

Hier sta ik dan met mijn zoon Koen. Achter ons is de bouw van zijn toekomstige huis in volle gang. In februari 2022 wordt het huis opgeleverd. Waarom is dit zo bijzonder?  

Voor Koen is het niet vanzelfsprekend dat hij ergens in het land een woning zoekt waar hij fijn kan wonen. Op dit moment geldt helaas voor veel jonge mensen dat een woning vinden niet makkelijk is. Bij Koen is het extra lastig. Door zijn verstandelijke beperking en epilepsie heeft Koen 24 uurs begeleiding nodig. Wat hij ook nodig heeft is een plek waar het huiselijk is en waar hij kan terugvallen op zijn eigen netwerk. Waar hij deel uitmaakt van de samenleving, zijn zelfredzaamheid bevorderd wordt en waar hij zich verder kan ontplooien maar ook regie kan houden op zijn leven. Met ons als ouders dicht in de buurt. 

Hoe het begon 

Een stukje terug in de tijd: in 2008 zijn een aantal ouders van kinderen met een beperking met het initiatief gekomen om voor hun kinderen een woonvoorziening te creëren in Vianen. In de bestaande zorgvoorzieningen is er nauwelijks zorg op maat te vinden die je als ouders voor je kind zoekt. Je kind is dan wel verstandelijk beperkt maar dat wil niet zeggen dat hij niet voor een groot deel zelfredzaam is.  Daarnaast vonden de ouders het belangrijk om zo veel mogelijk zelf regie te houden met betrekking tot de zorg voor hun kind. Om een goede gesprekspartner te kunnen zijn bij de Gemeente Vianen en woningbouwcorporatie Lekstede Wonen is in 2011 Stichting de Iris opgericht.  

Hoe ben ik betrokken 

Ik kwam op een informatieavond in contact met Stichting de Iris en heb Koen direct aangemeld als toekomstige bewoner. Onze grootste wens als ouder was een fijne woonplek op maat te vinden voor Koen. Waar hij op zijn manier zelfstandig kan wonen. Niet lang daarna ben ik als bestuurslid toegetreden tot de stichting want vele handen maken licht werk. Hoewel licht…..  

Vele jaren volgden met veel overleg met de Gemeente en Lekstede Wonen. Aandacht voor uitbreiden van bestuursleden én oprichting van het Comité van Aanbeveling

De Politiek 

Diverse malen heeft Stichting de Iris gesproken op gemeenteraadsvergaderingen om aan te geven hoe belangrijk het ouderinitiatief is. Wij hebben talloze keren moeten uitleggen dat onze kinderen een levensloopbestendige woning zochten: een thuis voor heel lang. Ook timmerden we aan de weg om bekendheid te krijgen. We hebben al veel werk verzet en werken nog steeds heel hard aan fondsenwerving, kennismaking, overleg en samenwerken. 

Samenwerken met alle partijen 

Om een wooninitiatief op te zetten is een lange adem nodig. Allereerst heb je een partij nodig die de bouw kan realiseren. Wij hebben hiervoor Lekstede Wonen benaderd. Heel bijzonder is dat Lekstede Wonen ons als ouders vanaf het begin veel heeft betrokken bij de plannen. De projectleider van Lekstede is samen met de architect en met ons gaan kijken bij andere woon initiatieven. Zij vonden het belangrijk om de juiste insteek te kiezen. Als stichting hebben we veel mogen inbrengen.  

We hebben als stichting gekozen voor sociale woningbouw voor onze kinderen. Zij zijn afhankelijk van een Wajong uitkering en moeten in hun eigen onderhoud kunnen voorzien ook als wij er niet meer zijn. Sociale woningbouw is dan de enige optie. Zij kunnen zelf zorgen voor de inrichting van hun eigen appartement maar de centrale woonkamers, keukens en tuin moeten nog wel ingericht worden. Hiervoor is veel geld nodig. 

Toen moest er een plek bepaald worden waar het initiatief kon worden gebouwd. Allerlei plekken zijn bekeken en uiteindelijk is gekozen voor een stuk grond aan de rand van Vianen. Natuurlijk hadden we ook te maken met allerlei regelgeving, de Provincie de gemeentelijke politiek en de bezwaren die van omwonenden kwamen.  De plek waar de bouw gepland stond had nog geen bouwbestemming waardoor het een enorm lang proces is geworden. 

We kunnen door! 

Na een positieve uitspraak van de Raad van State medio 2019 dachten we er te zijn. Helaas heeft het nog anderhalf jaar geduurd voordat de omgevingsvergunningen aangevraagd konden worden. Begin dit jaar is eindelijk een start gemaakt met de bouw. De oplevering staat gepland in februari 2022. De  16 toekomstige bewoners van de Iris staan in de startblokken en te popelen om in de Iris te gaan wonen. Maak gerust kennis met de bewoners.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *